نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 109

-: 77836298

منطقه 13 .

خ دماوند - بعد از بانك ملي شعبه قاسم آباد - نرسيده به تقاطع خ اشراقي - پ 960 ، 962 و 964

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 110

-: 77411103

منطقه 13 .

خ دماوند - بعد از تقاطع 30 متري نيروي هوايي - روبروي بانك رفاه كارگران شعبه پدر ثاني - پ 624

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو