نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1117

-: 44075115

منطقه 5 .

تهران، فلكه دوم صادقيه ، بزرگراه آيت اله كاشاني، جنب پمپ بنزين

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1028

-: 44073322

منطقه 5 .

خيابان آيت اله كاشاني - روبروي پمپ بنزين - پلاك 140و142

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

مدیران خودرو

-: 47651

منطقه 5 .

انتهای بزرگراه ستاری - تقاطع بزرگراه نیایش - پلاک 3