فرآورده های دریایی

فروشگاه سیمرغ

محرابی: 22206642

منطقه 1 .

قیطریه، بلوار اندرزگو، خ کریمی، روبروی بانک شهر

فرآورده های دریایی

: بازار ماهی تازه سیمرغ