طباخی - سیراب شیردان

طباخی سحر

یوسفی: 33765286

منطقه 20 .

دولت آباد، خ پروین اعتصامی،

سپیده

فراهانی: 33390166

منطقه 20 .

شهرری، سه راه ورامین، خ فدائیان اسلام، جنب پمپ بنزین

بره سفید

محمدی: 55958308

منطقه 20 .

شهر ری-م نماز-خ امام حسین-

طباخی

شفق: 55937188

منطقه 20 .

شهرری، میدان ری، خ فدائیان اسلام

دکتر حمید

حسینی: 55950334

منطقه 20 .

شهرری - ابتدای خ قم

فراهانی

سقرجوقی : 55921906

منطقه 20 .

شهر ری م غیبی