دفتر خدمات الکترونیک شهر - منطقه 12 - تهران

دفتر خدمات الکترونیک قضایی کد 1402301152

مدیریت: محمدطاها منصوری

منطقه 12 .

تهران، خیابان 17 شهریور، پایین تر از پل آهنگ، پلاک 948

دفتر خدمات الکترونیک شهر

: دفتر خدمات قضایی
limited

دفتر خدمات الکترونیک شهر (کد 1204)

مدیریت: مهندس مسعود سلیمانی فرد

منطقه 12 .

خ 17 شهریور -بلوار قیام -نرسیده به خ زیبا

دفتر خدمات الکترونیک شهر

: خدمات الکترونیک شهر -زیر نظر شرکت فناوران وابسته به شهرداری تهران -تشکیل پرونده و صدور انواع گواهی و پروانه های ساختمانی -ثبت مهندسی حقیقی و گزارش مرحله ای ناظرین و پسماند -صدور مفاصا حساب عوارض نوسازی و خودرو و آرم طرح ترافیک -بازدیدهای درآمدی و کسبی -استعلامات بانک و طرح...
limited
دفتر خدمات الکترونیک شهر | لیست دفتر خدمات الکترونیک شهر | آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر | آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر تهزان | دفترخدمات الکترونیک