برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

برناابزار

مدیریت: رضا موسوی

مشهد - سایر .

کیلومتر 20 جاده قوچان ، خیابان رب زشک ، نبش کوچه اول ، شرکت برناابزار توس

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: ساخت انواع ماشین آلات برش هواگاز و پلاسما cnc ، دریل cnc ، واترجت ، لیزر ، فرز چو ب و فرز سنگ

مجموعه خدمات تیغه سازی شایسته - تیغه های برش - تیغه های دایکات - سوراخ کنهای فانتزی - کلیشه های فانتزی - خیابان حر عاملی / شفرات تقطیع - شفرات دیکات - ثقوب خیالیة - صور نمطیة خیالیة - شارع حور عاملی

مدیریت: محمد پور

مشهد - منطقه 8 .

شعبه 2:مشهد ، خ حر عاملی ، عامل 48 ، چهارراه اول ، سمت راست ، آخر کوچه ، سر نبش شعبه 1:مشهد ، بلوار امت ، بین امت 18 و 20 / الفرع الثانی: مشهد شارع عمرو عامل 48 تقاطع اول یمین نهایة الزقاق ناصیة الفرع الأول: مشهد ، شارع إیمیت ، بین إیمیت 18 و 20

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: ساخت انواع تیغه های برش ، ساخت انواع تیغه های دایکات ، ساخت انواع سوراخ کن های فانتزی ، ساخت انواع کلیشه های فلزی / صنع جمیع أنواع شفرات القطع ، وعمل جمیع أنواع الشفرات المقطوعة ، وعمل جمیع أنواع الثقوب الرائعة ، وصنع جمیع أنواع الصور النمطیة المعدنیة ...

فروشگاه نگین حرارتی ، لیزر سیلک

مدیریت: سید مصطفی فرشچی

مشهد - منطقه 3 .

مشهد ، بلوار طبرسی ، خ علیمردانی ، نبش علیمردانی و طبرسی ، مقابل داروخانه ، پلاک 4

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: عرضه حکاکی و برش ، پارچه ، چرم ، چوب ، پلکسی

خدمات لیزر ملیکا

مدیریت: حمیدرضا کتابدار

مشهد - منطقه 2 .

خیابان حر عاملی 48، چهارراه دوم، سمت چپ