برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

پرسکاری و استانبولی سازی قلی زاده

قلی زاده: 55509289
منطقه 20 . آزادگان، اهن مکان، فاز 6 غربی،

فروشگاه عمران برش

میرزایی: 33763375-33773404
منطقه 20 . شهر ری، خ فدائیان اسلام، خ سرگرد محمدی

برشکاری سبحان

نادری: 55509370
منطقه 20 . بزرگراه آزادگان، جنب پل صنیع خانی، آهن مکان، فاز 8مرکزی، پلاک2113