برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

خدمات برشکاری صدرا

خاوری: 55508754

منطقه 20 .

بزرگراه آزادگان ، جنب پل صنیع خانی ، آهن مکان ، فاز 9 شرقی ، پلاک 2169

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: برش انواع ورق و نبشی سوراخکاری با پانچ

پرسکاری و استانبولی سازی قلی زاده

قلی زاده: 55509289

منطقه 20 .

آزادگان، اهن مکان، فاز 6 غربی،

فروشگاه عمران برش

میرزایی: 33763375-33773404

منطقه 20 .

شهر ری، خ فدائیان اسلام، خ سرگرد محمدی

برشکاری سبحان

نادری: 55509370

منطقه 20 .

بزرگراه آزادگان، جنب پل صنیع خانی، آهن مکان، فاز 8مرکزی، پلاک2113