برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

ماشین سازی تهران تکنو

اسماعیلی: 55368000-55386418

منطقه 11 .

میدان قزوین، مقابل بیمارستان روزبه

شرکت تهران صنعت کهن

کینوس: 55415455-(فروشگاه ایتال چوب: 55385206)

منطقه 11 .

شرکت تهران صنعت کهن:کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، پلاک 628، فروشگاه ایتال چوب:خ کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، روبروی پمپ بنزین، پلاک 727

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: شرکت تهران صنعت کهن:ماشین آلات فلز، فروشگاه ایتال چوب: ماشین آلات چوب

فروشگاه بهار همراه

حمدی: 55439487

منطقه 11 .

خیابان قزوین، خیابان غفاری،

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: تولید و پخش انواع واشرهای فلزی، سفارش انواع قطعات پرسکاری فلزی، تولید قالبهای پرس