چسب صنعتی

اصطباری

اصطباری: 55638476

منطقه 12 .

15خرداد-پله نوروزخان-سرای صلحی

چسب صنعتی

: توزیع چسب

صادقیان

صادقیان: 66722511

منطقه 12 .

امام خمینی

چسب صنعتی

: چسب صنعتی

ایران کامپوزیت

فرخی: 33983522

منطقه 12 .

امیر کبیرتقاطع سعدی

چسب صنعتی

: تهیه وتوزیع انواع چسب

دنیز چسب

وطن خواه: 33114371

منطقه 12 .

م امام خمینی - خ فردوسی - پایین تراز ک برلن

چسب صنعتی

: چسب صنعتی

تهران چسب

اسلامی: 66736778

منطقه 12 .

خ امام خمینی - نرسیده به م حسن آباد

چسب صنعتی

: چسب کارتی های نواری

-

جوهرچی: 55809222

منطقه 12 .

بازار سرای جواهری

چسب صنعتی

: تهیه انواع چسب

شکاری

شکاری: 55629965

منطقه 12 .

بازارعباس آباد

چسب صنعتی

: پخش انواع آستری ولایی چسب

احمدی

ناروند : 66627583

منطقه 18 .

شادآباد

چسب صنعتی

: پخش انواع چسب

احمدی فر

احمدی فر: 55818205

منطقه 12 .

خ 15خرداد، پله های نوروزخان، جنب مدرسیه ایلچی کبیر

چسب صنعتی

: فروش انواع چسب ها

آک فیس

اسلامی: 66724239

منطقه 12 .

میدان حسن آباد

چسب صنعتی

: پخش انواع چسب

جهان روغن

یونسیان: 33970768

منطقه 12 .

خ امیرکبیر، ابتدای خ ملت

چسب صنعتی

: فروش انواع روغن وچسب صنعتی