چسب صنعتی

نیک آسمان

قلی زاده: 55810272

منطقه 12 .

15خرداد بازار نوروزخان

چسب صنعتی

: پخش انواع نوار چسب

مهران

حسنی: 66710715

منطقه 7 .

انقلاب بین فردوسی و لاله زارنو روبروی سینما فردوسی

چسب صنعتی

: واردات وتوزیع لائی چسب

شیرزاد

شیرزاد: 55613515

منطقه 12 .

15خرداد - سرای جواهری

کیمیا کارسان

رستگار: 33919935

منطقه 12 .

سعدی پائین تراز چ مخبرالدوله

چسب صنعتی

: چسب صنعتی

بورس چسبدار

سیفی: 33923664

منطقه 12 .

ظهیرالاسلام

فاضلی

فاضلی: 55619742

منطقه 12 .

بازار - بین چهارسوق بزرگ و کوچک - سرای حاج حسن - حیاط دوم - مقابل بانک ملی

خانه چسب

لطفعلی زاده: 55160873

منطقه 12 .

15خرداد - بعداز مسجد امام خمینی - پله های نوروزخان

چسب صنعتی

: نوارچسب

تولیدی چسب جنوب

رهنما: 55575271

منطقه 12 .

بازار نوروزخان - پایین تراز سرای عزیزیان

صفایی

صفایی: 55632085

منطقه 12 .

15خرداد - بازار نوروزخان - چ بین الحرمین

چسب صنعتی

: انواع چسب

احمدی فرد

احمدی فرد: 55623008

منطقه 12 .

15خرداد - بازار نوروزخان - جنب مدرسه ایلچی کبیر

پارس پک

احمدی: 55604073

منطقه 12 .

بازاربین الحرمین-بازار ک مسجدجامع-جنب پاساژقادری قدیم

چسب صنعتی

: چسب صنعتی

آریانا

فولادوندمقدم: 55800795

منطقه 12 .

15خرداد-بازارآهنگران-کوی مسجدجامع

چسب صنعتی

: انواع چسب

مشایخی

مشایخی: 55627018

منطقه 12 .

بازار آهنگران

چسب صنعتی

: چسب صنعتی

ولیعصر

حسن پور: 55570639

منطقه 12 .

بازار

چسب صنعتی

: چسب صنعتی

صنایع شیمیایی البرز

مقدسی: 22140737

منطقه 12 .

15خرداد

چسب صنعتی

: انواع چسب صنعتی

وزیری

وزیری: 55619536

منطقه 12 .

خ خیام-بازارپاچنار

چسب صنعتی

: چسب صنعتی

عجبی

عجبی: 55158723

منطقه 12 .

بازار-

میثم

هاشمیان: 55150537

منطقه 12 .

بازار نوروزخان، چ بین الحرمین

چسب صنعتی

: پخش انواع چسب

هاشمی

هاشمی: 66758631

منطقه 12 .

خ امام خمینی - نرسیده به م حسن آباد

چسب صنعتی

: انواع چسب

نادر

کرمی: 33976585

منطقه 12 .

خ فردوسی-مقابل خ سخائی

چسب صنعتی

: چسب صنعتی