چسب صنعتی

صنایع شیمیایی ابراهیمی

ابراهیمی: -

منطقه 22 .

چیتگر، کوهک، مجتمع طوبی

چسب صنعتی

: تولید انواع چسب دو طرفه-ترمز فرش-نوار درزگیرو...