پلاستیک های صنعتی

کارگاه تولیدی و صنعتی ابتکار - قطعات صنعتی - قالب های پلاستیکی - چهاردانگه

هاشمی: 55274700-55274701

حومه تهران .

جاده ساوه ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 22 شرقی ، پلاک 36

پلاستیک های صنعتی

: سازنده و تولید کننده انواع قطعات صنعتی ، طراحی و ساخت قالب های پلاستیکی و قطعات ماشین های مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع خودرو ، ساخت قطعات صنایع ریلی لوکوموتیو...

پلاستیک های صنعتی

: تولید سلفون های صنعتی انواع نایلون شیرینگ پالت و روپالتی نایلون های عریض و کشاورزی