خیمه-چادردوزی

خیمه ولیعصر

حیدری: 55312351

منطقه 13 .

خ 17شهریورجنوبی، پایین ترازسه راه تیردوقلو

خیمه-چادردوزی

: کارگاه تولیدانواع چادرهای مسافرتی

کوثر

محمودی: 77438082

منطقه 13 .

دماوند، خ مسیل جاجرود