کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس - اجاره میز - صندلی - ظروف سیلور و چینی - کرایه ظروف - تجهیزات مجالس - پردیس
کرایه ظروف و تجهیزات مجالس فرشته پاک پردیس - اجاره میز - صندلی - ظروف سیلور و چینی - کرایه ظروف - تجهیزات مجالس - پردیس
مدیریت: حمیدرضا ادریسی
اجاره میز، صندلی، ظروف سیلور و چینی، کرایه ظروف و تجهیزات مجالس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
ورودی پردیس، سمت راست ، جنب پاساژ بهارستان ، کوچه شبستان ، چهارم غربی ، پلاک 7
پردیس فاز 4 ، بلوار امام ، بعد از خ سپاه بعد از خ شبستری پلاک 4
تصاویر