ظروف کرایه

موسسه ظروف کرایه سلطانی

سلطانی: 88630789-88631060

منطقه 6 .

میدان دکتر فاطمی ، میدان گلها ، ابتدای بزرگراه شهید گمنام ، پلاک 73

ظروف کرایه

: تهیه غذا وظروف کرایه سلطانی

پهرم ظرف

مرتضوی: 88931535

منطقه 6 .

خ فلسطین شمالی

ظروف کرایه

: پهرم ظرف، تولیدکننده ظروف یکبار مصرف گیاهی با ضمانت کیفی