قالبسازی و فرز کاری

پرس تک

غلامزاده: 55446121
منطقه 20 . بزرگراه آزادگان بازار آهن مکان خیابان 5 شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: ساخت و تعمیر انواع پرسهای ضربه ای

خدمات قالبسازی اندیشه

مظلومی: 36680586
منطقه 20 . شهرری، جاده ورامین، فیروز آباد، خیابان یخچال، پلاک 4