تجهیزات مخابراتی

فروشگاه اپتیکام

مدیریت: سعید نوروزی

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، میدان صاحب الزمان، مجتمع سبحان، طبقه 3 ، واحد 308

تجهیزات مخابراتی

: فیبر نوری و شبکه