موسسات و انجمن های خیریه

موسسه خیریه مردم نهاد آبشار عاطفه ها شعبه ثارالله

امیری: 66173107-66151461

منطقه 10 .

خیابان امام خمینی ، نرسیده به یادگار امام ، کوچه ی دین محمدی ، نرسیده به خ هاشمی ، پلاک 94

هم اندیشان محبت

-: 66350723

منطقه 10 .

خیابان آذربایجان – بعد از قصر الدشت – جنب پوشاک امیر

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

حمایت از معلولین نور پیغمبر اکرم(ص)

-: 77880270

منطقه 10 .

خیابان قزوین – دو راهی قپان – خیابان عبید زاکانی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین