سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: اجاره سالن آمفی تئاتر به ظرفیت 334 نفر

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: دو ساعت خنده و شادی با نمایش های کمدی و موزیکال گروه لبخند آفرینان

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: مرکز علمی فرهنگی تفاهم، آماده برگزاری سمینار، همایش، مجمع های دوره ای، جشن های و مناسبتهای مذهبی می باشد.

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

سالن های تئاتر و آمفی تئاتر

: سالن های تئاتر و آمفی تئاتر