فرهنگسراها

کتاب خانه امامزاده (ع)

-: 33508668

منطقه 12 .

خیابان ری- خیابان آبشار غرب

فرهنگسراها

: تعداد کتاب های کتاب خانه ۸۷۱۲ تعداد اعضا آن ۱۴۹ و ظرفیت ۱۵ نفر می باشد.

کتاب خانه فردوس

-: 33562082

منطقه 12 .

خیابان ری – خیابان انبار گندم- کتاب خانه فردوس

فرهنگسراها

: تعداد کتاب هاس کتاب خانه۲۱۷۹۸ ظرفیت۱۱۰ وتعداد اعضا آن ۴۰۷نفر می باشد

کتاب خانه هدایتی

-: 33134154

منطقه 12 .

میدان قیام، خیابان ری، حسینیه هدایت

فرهنگسراها

: تعداد کتاب های کتاب خانه ۸۷۲۷ تعداد اعضا۱۸۷و ظرفیت ۱۴۰نفر می باشد.

کتاب خانه بازار

-: 66755536

منطقه 12 .

میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر خیابان ناظم الاطبا جنوبی

فرهنگسراها

: تعداد کتاب های کتاب خانه ۷۵۴۹ ظرفیت آن۱۲و تعداد اعضای آن ۲۰ نفر می باشد.

خانه فرهنگ شهید چمران

-: 55634158

منطقه 12 .

خیابان پانزده خرداد، چهار راه سیروس ، گذر سرپولک

فرهنگسراها

: ساختمان در ۱ طبقه و ۲ اتاق است و در منزل پدر شهید چمران قرار دارد.عمده فعالیت ها فرهنگ هنر خانه فرهنگ شهید چمران تشکیل کانون های مختلف از جمله تحقیق و پژوهش ، فیلم و عکس و ادب و هنر می باشد. سال تاسیس ۱۳۸۷...

خانه فرهنگ بازار

-: 33112824

منطقه 12 .

میدان امام خمینی، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا جنوبی

فرهنگسراها

: ساختمانی در ۲ طبقه و ۵ اتاق است. کتاب خانه این مرکز درحال حاضر ۶۰۰۰ جلد کتاب دارد. سال تاسیس ۱۳۸۸

خانه فرهنگ کوثر

-: 333569040

منطقه 12 .

خیابان ری نرسیده به میدان قیام- پارک کوثر

فرهنگسراها

: خانه فرهنگ کوثر 300 متر مربع وسعت دارد و در بوستان کوثر قرار دارد و در آن، رشته های مختلف هنری، علمی، ورزشی و ... آموزش داده می شود.سال تاسیس ۱۳۷۱