نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 112

-: 22763990

منطقه 1 .

خ پاسداران - شهيدكلاهدوز - جنب مسجدمحمديه - پ 421 و 423

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 114

-: 22719081

منطقه 1 .

فرمانيه ـ ايستگاه زيبا - پ 123

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

ایران خودرو کد نمایندگی1155

-: 88681953

منطقه 1 .

پل مدیریت - بلوار دریا - روبروی دانشگاه امام صادق

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو