نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 520

-: 55646766

منطقه 17 .

خ قزوين - پل امامزاده معصوم - اول خ فيروزآباد

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 516

-: 44515051

منطقه 17 .

كيلومتر 7 جاده مخصوص كرج - نبش ورودي تهرانسر

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 533

-: 33179843

منطقه 17 .

م سرآسياب دولاب -اول خ شيوا پ 327

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1033

-: 55702169

منطقه 17 .

خ قزوين - 16 متري اميري - روبروي خيابان 20 متري شبيري - پلاک 75و77

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1094

-: 66304941

منطقه 17 .

چهارراه يافت آباد - بلوار معلم - ميدان معلم

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1099

-: 44199192

منطقه 17 .

جاده مخصوص كرج - بعد از چهارراه ايران خودرو - خيابان ايندامين - جنب شركت ترخينه - پلاك 3

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1158

-: 76400466

منطقه 17 .

خيابان 45متري - نرسيده به اداره تأمين اجتماعي - پلاك600

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1167

-: 46881901

منطقه 17 .

كيلومتر 18 جاده مخصوص - كمربندي شهريار به انديشه - بعد از پل دوم راه آهن - نرسيده به مجتمع صنعتي زاگرس

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

مدیران خودرو

-: 44197989

منطقه 17 .

کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

دیار خودرو کد نمایندگی نیروخودروآسیا

-: 44901260

منطقه 17 .

کیلومتر13جاده قدیم کرج نبش خیابان سپاه اسلام-پلاک1

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

دیار خودرو کد نمایندگی اکبرپادار/2111

-: 66219770

منطقه 17 .

جاده ساوه بعدازچهارراه یافت آباد-روبروی پمپ بنزین شهرک ولیعصر

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

پارس خودرو کد نمایندگی تعمیرگاه 2

-: 6664377

منطقه 17 .

سه راه آذری- به سمت میدان قزوین - جنب ایستگاه اتوبوس

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو