فرآورده های دریایی

تهیه و توزیع مواد پروتئینی کاوه

کاوه: 88944840-88944192

منطقه 6 .

خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه طالقانی، روبروی دمشق،

فرآورده های دریایی

: تهیه توزیع مواد پروتئینی