دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر حسینیان

حسینیان: 22553935

منطقه 1 .

پاسداران - نبش نیستان هفتم

-

چوه: 22560004

منطقه 3 .

پاسداران بالاترازبرج سفید

دکتر ذاکرزاده

ذاکرزاده : 22760818

منطقه 3 .

پاسداران پایین تراز برج سفید نبش بوستان سوم

-

طاهری: 22554941

منطقه 3 .

پاسداران بالاترازبرج سفید

مطب دکتر دهقان

دهقان: 22548519

منطقه 1 .

پاسداران

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک کودکان

دکتر لاجی

لاجی : 22855155

منطقه 3 .

پاسداران نرسیده به نگارستان اول خ رفیق دوست

مطب دکتر هدایتی

هدایتی: 22552268

منطقه 1 .

پاسداران

دکتر امامی

امامی : 22884425

منطقه 3 .

پاسداران نبش بوستان یکم

مطب دکتر کیانیان

کیانیان: 22554947

منطقه 1 .

پاسداران

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر افرند

افرند: 88967190

منطقه 11 .

فلسطین - پایین تراز بلوار کشاورز

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر هادی صادق

هادی صادق: 88955499

منطقه 11 .

فلسطین شمالی - پایین تراز بلوار کشاورز

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص ارتودنسی

مطب دکتر طاهر سلطانی

طاهر سلطانی: 66486835

منطقه 11 .

فلسطین شمالی - پایین تراز بلوار کشاورز ساختمان پزشکان107فلسطین

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکتر طاهر سلطانی

طاهر سلطانی: 66481950

منطقه 11 .

فلسطین شمالی - پایین تراز بلوار کشاورز-ساختمان 157

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

-

دکترهدایت: 22884329

منطقه 7 .

شریعتی بالاترازسیدخندان

-

دکترخوشنویسان: 22855300

منطقه 7 .

شریعتی بالاترازسیدخندان

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکتر ریاض

ریاض: 22842967

منطقه 3 .

شریعتی - روبروی میرداماد

-

دکترقدوسی: 22896143

منطقه 7 .

شریعتی نرسیده به خ میرداماد

-

سیدنظری: 22896132

منطقه 7 .

شریعتی نرسیده به خ میرداماد

مطب دکتر صدریا

صدریا: 88801548

منطقه 6 .

ولیعصر - ابتدای خ مطهری

مطب دکتر بیات

بیات: 88889004

منطقه 6 .

ولیعصر - پایین تراز م ونک - روبروی 12 گاندی - ساختمان1266-واحد14

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک