دندانپزشکی - دندانسازی

-

حکیمی پور: 88731550

منطقه 7 .

خ قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح، دندانپزشک

دکتر حیدری

حیدری : 88023899

منطقه 6 .

یوسف آباد، خ دوازدهم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

صالح آبادی: 88793299

منطقه 6 .

آرژانتین خ الوند س مرکزی پزشکان

دکتر صدیق نیا

صدیق نیا: 88068145

منطقه 6 .

یوسف آباد بالاتراز م اسدآبادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح لثه- دندان

-

بنی اردلان: 88206062

منطقه 6 .

م آرژانتین ابتدای الوند، ساختمان مرکزی پزشکان

-

سردار: 88794936

منطقه 6 .

م آرژانتین نبش الوند، ساختمان مرکزی پزشکان

-

نقیبی: 88794662

منطقه 6 .

م آرژانتین ابتدای الوند، ساختمان مرکزی پزشکان

شعبانی

شعبانی : 88063475

منطقه 6 .

یوسف آباد، بالاتراز م اسدآبادی

دکتر محمدی یصیر

محمدی یصیر: 88064774

منطقه 6 .

یوسف آباد بالاترازم اسدآبادی

دکتر بیات

بیات : 88060648

منطقه 6 .

یوسف آباد، بالاترازم اسدآبادی

دکترمیرزابیگی

میرزابیگی : 88068215

منطقه 6 .

یوسف آباد، بالاتراز م اسدآبادی

دکتر فخرایی

فخرایی: 88603675

منطقه 6 .

یوسف آباد، بالاتراز م فرهنگ نبش خ 42

دکتر قهرمانی

قهرمانی : 88725873

منطقه 6 .

یوسف آباد، م فرهنگ، نرسیده به خ 36

دکتر جلالی

دکتر جلالی : 88719690

منطقه 6 .

یوسف آباد، خ سیدجمال الدین اسدآبادی، نبش دهم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح-دندانپزشک

دکتر حجازی

حجازی: 88064949

منطقه 6 .

یوسف آباد، بالاترازم فرهنگ خ 42

دهداری

دهداری : 88878955

منطقه 6 .

ولیعصر پایین تراز بیمارستان دی جنب هواپیمایی امارات

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت

دکتر خواجه نوری

خواجه نوری: 8832439

منطقه 7 .

مطهری تقاطع دکتر مفتح -ساختمان پزشکان 230

وزوائی

وزوائی: 88446121

منطقه 7 .

شریعتی، خ مطهری ، نرسیده به سهروردی

دکترحاجیان

حاجیان : 88748898

منطقه 7 .

مطهری نبش علی اکبری

-

جابری: 77892342

منطقه 4 .

رسالت شرقی، نرسیده به متروعلم وصنعت

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک