دندانپزشکی - دندانسازی

دکتر گودرزی

گودرزی: 88335263

منطقه 6 .

کارگر شمالی بالاتراز جلال آل احمد

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

دکتر ارگانی

ارگانی : 88025471

منطقه 6 .

کارگر شمالی بالاتراز جلال آل احمد

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

موسوی: 22760817

منطقه 3 .

پاسداران پایین ترازبرج سفید، نبش بوستان سوم، مجتمع سیمرغ

-

بنی هاشمی: 22868769

منطقه 3 .

پاسداران ضرابخانه، نگارستان 6

-

بیانی: 22560364

منطقه 3 .

پاسداران نبش گلستان دوم ساختمان امیر

مطب دکتر باقری

باقری: 88334045

منطقه 6 .

امیرآباد شمالی - بالاتراز پمپ بنزین

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دکتر صرافان

صرافان: 22560357

منطقه 3 .

پاسداران نبش گلستان اول

شجاعی فر

شجاعی فر: 88724392

منطقه 6 .

خ ولی عصر، یوسف آباد، بعداز خ یازدهم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

کاوسی: 88330309

منطقه 6 .

یوسف آباد، خ جهان آرا

-

حکیمی پور: 88731550

منطقه 7 .

خ قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح، دندانپزشک

دکتر حیدری

حیدری : 88023899

منطقه 6 .

یوسف آباد، خ دوازدهم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

صالح آبادی: 88793299

منطقه 6 .

آرژانتین خ الوند س مرکزی پزشکان

دکتر صدیق نیا

صدیق نیا: 88068145

منطقه 6 .

یوسف آباد بالاتراز م اسدآبادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح لثه- دندان

-

بنی اردلان: 88206062

منطقه 6 .

م آرژانتین ابتدای الوند، ساختمان مرکزی پزشکان

-

سردار: 88794936

منطقه 6 .

م آرژانتین نبش الوند، ساختمان مرکزی پزشکان

-

نقیبی: 88794662

منطقه 6 .

م آرژانتین ابتدای الوند، ساختمان مرکزی پزشکان

شعبانی

شعبانی : 88063475

منطقه 6 .

یوسف آباد، بالاتراز م اسدآبادی

دکتر محمدی یصیر

محمدی یصیر: 88064774

منطقه 6 .

یوسف آباد بالاترازم اسدآبادی

دکتر بیات

بیات : 88060648

منطقه 6 .

یوسف آباد، بالاترازم اسدآبادی

دکترمیرزابیگی

میرزابیگی : 88068215

منطقه 6 .

یوسف آباد، بالاتراز م اسدآبادی