دندانپزشکی - دندانسازی

دکتر حسین آبادی

حسین آبادی : 33866172

منطقه 15 .

خاوران شهرک کاروان بیست متری نخلی روبروی قنادی مهماندوست

دندانپزشکی - دندانسازی

: پزشک جراح-دندانپزشک

مهر

افشاری: 66300600

منطقه 18 .

یافت آباد غربی - بلوار معلم - خ رجایی