دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر هادی صادق

هادی صادق: 88955499

منطقه 11 .

فلسطین شمالی - پایین تراز بلوار کشاورز

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص ارتودنسی

مطب دکتر طاهر سلطانی

طاهر سلطانی: 66486835

منطقه 11 .

فلسطین شمالی - پایین تراز بلوار کشاورز ساختمان پزشکان107فلسطین

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکتر طاهر سلطانی

طاهر سلطانی: 66481950

منطقه 11 .

فلسطین شمالی - پایین تراز بلوار کشاورز-ساختمان 157

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

-

دکترهدایت: 22884329

منطقه 7 .

شریعتی بالاترازسیدخندان

-

دکترخوشنویسان: 22855300

منطقه 7 .

شریعتی بالاترازسیدخندان

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکتر ریاض

ریاض: 22842967

منطقه 3 .

شریعتی - روبروی میرداماد

-

دکترقدوسی: 22896143

منطقه 7 .

شریعتی نرسیده به خ میرداماد

-

سیدنظری: 22896132

منطقه 7 .

شریعتی نرسیده به خ میرداماد

مطب دکتر صدریا

صدریا: 88801548

منطقه 6 .

ولیعصر - ابتدای خ مطهری

مطب دکتر بیات

بیات: 88889004

منطقه 6 .

ولیعصر - پایین تراز م ونک - روبروی 12 گاندی - ساختمان1266-واحد14

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر اعظمی

اعظمی: 88909893

منطقه 6 .

ولیعصر - ابتدای خ مطهری

-

راجی پور: 88832439

منطقه 7 .

مطهریی تقاطع خ مفتح ساختمان پزشکان 236

-

بزرگ نیا: 88882670

منطقه 6 .

ولیعصر، بالاترازپارک ساعی

-

اخوان: 88719077

منطقه 6 .

خ ولی عصر، سه راه عباس آباد

-

حسامی: 88727375

منطقه 6 .

خ ولی عصر، سه راه عباس آباد

-

صاحیار: 88947612

منطقه 6 .

ولیعصرابتدای خ فاطمی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

کاشانی: 88895853

منطقه 6 .

ولیعصرابتدای خ فاطمی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

شریفی: 88908356

منطقه 6 .

میدان فاطمی

قیطاسی

قیطاسی: 88631784

منطقه 6 .

کارگرشمالی خ شکراله

دکتر میهن پرست

میهن پرست : 88008210

منطقه 6 .

امیرآبادشمالی بالاتراز پمپ بنزین

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک - جراح