دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر اعظمی

اعظمی: 88909893

منطقه 6 .

ولیعصر - ابتدای خ مطهری

-

راجی پور: 88832439

منطقه 7 .

مطهریی تقاطع خ مفتح ساختمان پزشکان 236

-

بزرگ نیا: 88882670

منطقه 6 .

ولیعصر، بالاترازپارک ساعی

-

اخوان: 88719077

منطقه 6 .

خ ولی عصر، سه راه عباس آباد

-

حسامی: 88727375

منطقه 6 .

خ ولی عصر، سه راه عباس آباد

-

صاحیار: 88947612

منطقه 6 .

ولیعصرابتدای خ فاطمی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

کاشانی: 88895853

منطقه 6 .

ولیعصرابتدای خ فاطمی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

شریفی: 88908356

منطقه 6 .

میدان فاطمی

قیطاسی

قیطاسی: 88631784

منطقه 6 .

کارگرشمالی خ شکراله

دکتر میهن پرست

میهن پرست : 88008210

منطقه 6 .

امیرآبادشمالی بالاتراز پمپ بنزین

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک - جراح

دکتر قندهاری

قندهاری: 88012718

منطقه 6 .

کارگر شمالی بالاتراز جلال آل احمد

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص دندانپزشکی

دکتر گودرزی

گودرزی: 88335263

منطقه 6 .

کارگر شمالی بالاتراز جلال آل احمد

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

دکتر ارگانی

ارگانی : 88025471

منطقه 6 .

کارگر شمالی بالاتراز جلال آل احمد

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

موسوی: 22760817

منطقه 3 .

پاسداران پایین ترازبرج سفید، نبش بوستان سوم، مجتمع سیمرغ

-

بنی هاشمی: 22868769

منطقه 3 .

پاسداران ضرابخانه، نگارستان 6

-

بیانی: 22560364

منطقه 3 .

پاسداران نبش گلستان دوم ساختمان امیر

مطب دکتر باقری

باقری: 88334045

منطقه 6 .

امیرآباد شمالی - بالاتراز پمپ بنزین

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دکتر صرافان

صرافان: 22560357

منطقه 3 .

پاسداران نبش گلستان اول

شجاعی فر

شجاعی فر: 88724392

منطقه 6 .

خ ولی عصر، یوسف آباد، بعداز خ یازدهم

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

کاوسی: 88330309

منطقه 6 .

یوسف آباد، خ جهان آرا