طباخی - سیراب شیردان

طباخی شنگول و منگول - منطقه 15 - تهران

غلامی: 33674593-33674594

منطقه 15 .

تهران ، خیابان 17 شهریور ، 4 راه دروازه دولاب ، روبروی بانک پارسیان ، پلاک 1231

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی (سیراب و شیردان) طباخی - صبحانه - کله پاچه -سیرابی

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، صبحانه: کله پاچه عصرانه: سیراب و شیردان و کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی( با سرویس رایگان در محدوده)

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، صبحانه: کله، پاچه مغز، زبان، عصرانه: سیراب شیردان + کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی - کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله و پاچه، مغز، زبان، بناگوش، پاچه، چشم، طبخ بهداشتی، صبحانه کامل برای یک روز خوب

طباخی - سیراب شیردان

: جگر، دل، قلوه، مغز و زبان، کله و پاچه گوسفندی و گوساله