پلاستیک های صنعتی - منطقه 18 - تهران

بازرگانی فلاحتی
پزد پلیمر

مدیریت: اکبر فلاحتی

منطقه 18 .

بازار آهن غرب تهران، مجتمع تجاری 17شهریور، بلوک A/د ، داخل 45متری

پلاستیک های صنعتی

: تهیه و توزیع پلاستیک های مهندسی و صنعتی
limited
پلاستیک های صنعتی