خیاطی-مزون-خرج کاری

همت خواه

همت خواه: 55409222

منطقه 11 .

چ لشگر - خ کمالی - بین مخصوص و غفاری

سمیرا

خانم آقایی: 66971701

منطقه 11 .

ولیعصر - بالاتراز جمهوری

آیدین

ابطحی: 33962268

منطقه 12 .

مخبرالدوله

آریا

کریمی: 66498094

منطقه 11 .

ولیعصر بالاتراز جمهوری

عروس

خانم هدایتی: 33978860

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی

طاووس

مطیع: 55816659

منطقه 11 .

مولوی خ رئیس عبدالهی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: بورس لباس شب وعروس ونامزدی

الیکا

آخوندی: 33925669

منطقه 12 .

فردوسی

معماری

معماری: 66719241

منطقه 12 .

لاله زار

همسفر

آبایی: 66410201

منطقه 11 .

ولیعصر - بالاتراز جمهوری - خ لبافی نژاد - خ مظفر

گلچین

رحیمی: 55413941

منطقه 11 .

کارگر جنوبی - چ لشگر - خ کمالی

همای سعادت

فتحی: 66952166

منطقه 11 .

ولیعصر بالاتراز جمهوری

خیاطی-مزون-خرج کاری

: مزون لباس عروس

عروس سوگل

پرروزیان: 33119891

منطقه 12 .

سعدی شمالی - م استقلال

رضوان یاور

امجدی: 66496506

منطقه 11 .

ولیعصر خ لبافی نژاد خ مظفر

عروس مارال

نجفی: 66491817

منطقه 11 .

ولیعصر بالاتراز جمهوری

عروس بالرین

آقایی: 66404556

منطقه 11 .

ولیعصر - خ لبافی نژاد

گلچین

رضایی: 33922957

منطقه 12 .

جمهوری چ استامبول

آنا

سرتیپ زاده: 55890604

منطقه 12 .

مولوی بازار حضرتی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: عرضه انواع لباس مجلسی زنانه

مرد

وزیری نهاد: 77509808

منطقه 7 .

شریعتی - نرسیده به چ طالقانی

عروس مهتاب

قنبریان: 33904410

منطقه 12 .

لاله زار

گلپوش

درزلو: 33939339

منطقه 12 .

فردوسی