خیاطی-مزون-خرج کاری

دوستان

قربانی: 66593409

منطقه 2 .

خ آزادی -جمال زاده شمالی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت انواع لباس مردانه

ملکی

ملکی: 66004926

منطقه 2 .

خ آزادی -خ استاد معین-نرسیده به طوس

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت لباسهای مردانه

قاسمی

قاسمی: 66036806

منطقه 2 .

خ آزادی- 21 متری جی - خ طوس

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت کت و شلوار مردانه

خادم

اله داد: 66883125

منطقه 10 .

خ آذربایجان -بین نواب و رودکی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: خیاطی - مردانه

مهدی

شیرآوند: 66354502

منطقه 10 .

خ آذربایجان -بین رودکی وخوش

عسگری

عسگری: 66835372

منطقه 10 .

خ مالک اشترتقاطع قصرالدشت

خیاطی-مزون-خرج کاری

: خیاطی-مردانه

کارون

توکلی: 66831694

منطقه 10 .

خ کارون -بین مرتضوی وکمیل

خیاطی-مزون-خرج کاری

: خیاطی - مردانه

شهرام

غفاری: 66877330

منطقه 10 .

خ اسکندری جنوبی نرسیده به امام خمینی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: خیاطی-مردانه

فراهانی

خورچه: 66371991

منطقه 10 .

خ اسکندری جنوبی- نرسیده به چ امام خمینی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: خیاطی-مردانه

امید

محمدی: 88611296

منطقه 11 .

کارگر شمالی- شهرک والفجر - خ2

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تعمیرالبسه

تعمیرات لباس

رفیعی: 66939435

منطقه 11 .

جمهوری - اسکندری جنوبی -بطرف آذربایجان

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تعمیرات لباس

شباب

کرمی: 66425818

منطقه 11 .

جمهوری - اسکندری جنوبی -بطرف آذربایجان

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت کت و شلوار مردانه

نازلی

وثوق: 77482451

منطقه 14 .

پیروزی - چ کوکاکولا - ابتدای نبرد

وندا

خانم کاشانی: 77745388

منطقه 4 .

فلکه دوم تهرانپارس

خانه مد

تقیان : 77298630

منطقه 4 .

تهرانپارس ف دوم به سمت چ تیر انداز

خیاطی-مزون-خرج کاری

: خیاطی- مزون

فرزانه

فرزانه: 66486927

منطقه 11 .

سه راه جمهوری، خ ولیعصر، ساختمان آزاد

عروس شرق

بنی نعمتیان: 33550773

منطقه 12 .

م خراسان جنب درمانگاه طوس

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تولید وعرضه انواع لباس عروس ونامزدی و شب

پارسیان

قر بانی: 77711938

منطقه 4 .

فلکه دوم تهرانپارس

پگاه

رضوی : 66962146

منطقه 11 .

ولیعصر چ امیراکرم بین صبا و فلسطین

سیلور

شیرازی : 33819977

منطقه 15 .

افسریه 20متری اول

خیاطی-مزون-خرج کاری

: لباس های مجلسی