خیاطی-مزون-خرج کاری

بوتیه

پورکمالی: 22252026

منطقه 3 .

خ ظفر

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تعمیرات لباس

مبارکی

مبارکی: 88724773

منطقه 6 .

خ ولیعصر-خ ابن سینا - بعد از راستی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تعمیرات لباس

مانی

فکور: 22040758

منطقه 6 .

خ ولیعصر - روبروی پارک ملت - برج سایه

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت - تعمیرات

جدال

جوانی: 88774441

منطقه 3 .

خ گاندی - نبش خ 20-ساختمان110

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت کت و شلوار

میثم

نقی پور: 88661625

منطقه 3 .

م ونک-خ ونک

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تعمیرات البسه

تن پوش مسعود

شمس اشراق: 22277145

منطقه 3 .

بزرگراه مدرس - خ آرش شرقی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت لباس مردانه

نوربخش

ریاحی: 88552072

منطقه 6 .

یوسف آباد - خ اسدآبادی- خ18

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت کت و شلوار زنانه

کاج

نجفی: 66940905

منطقه 6 .

توحید -خ ستارخان

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تعمیرات لباس

پنج تن

مرادی: 88241594

منطقه 2 .

خ ستارخان -شهر آرا -خ آرش مهر

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت لباس های مردانه

پنج تن

مرادی: 88244307

منطقه 2 .

خ ستارخان- شهر آرا -خ آرش مهر

خیاطی-مزون-خرج کاری

: خیاطی - زنانه

ارو

اردانی: 88255271

منطقه 2 .

خ ستارخان -شهر آرا -خ آرش مهر

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت پیراهن مبل

هنگامه

معظمی: 66006519

منطقه 2 .

خ ستارخان -خ شادمان

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت پیراهن مردانه

تهران ویلا

فهیمی: 66508805

منطقه 2 .

خ ستارخان -سه راه تهران ویلا

شیک پوشان

طاهر آبادی: 44224944

منطقه 2 .

خ ستارخان -روبروی برق آلستوم

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت لباس مردانه

خیاطی

ذوالقدری: 44239741

منطقه 2 .

خ ستارخان -روبروی برق آلستوم

تک

وارث: 44224005

منطقه 2 .

خ ستارخان -روبروی برق آلستوم

خیاطی-مزون-خرج کاری

: خیاطی-زنانه

پگاه

هاشم پور: 44280408

منطقه 2 .

خ ستارخان -قبل از پل ستارخان

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت کت و شلوار مردانه

اجارودی

اجارودی: 66500481

منطقه 2 .

خ آزادی- خ بهبودی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت کت وشلوار مردانه

سلی

باقرپور: 66035774

منطقه 2 .

خ آزادی -خ بهبودی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت کت وشلوار مردانه

خیاطی مردانه

قمصریان: 66922910

منطقه 2 .

خ آزادی -خ اسکندری شمالی -خ طوسی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: دوخت کت و شلوار مردانه