خیاطی-مزون-خرج کاری

مهرداد

مستقیمی: 22712763

منطقه 1 .

تجریش

دلپسند

اسکندری: 77961920

منطقه 4 .

تهرانپارس بلوارپروین خ 186 شرقی

ماندگار

سلیمانی: 77344254

منطقه 4 .

تهرانپارس جشنواره خ امین بالاترازم والفجر

داریوش

کریمیان: 77969815

منطقه 4 .

تهرانپارس خ131

باوفا

محمدی: 66416133

منطقه 6 .

ولیعصر - سه راه جمهوری

دیانا

بهرامیان: 66494643

منطقه 11 .

ولیعصر - سه راه جمهوری

فلورانس

سرانجام: 66412782

منطقه 6 .

ولیعصر - سه راه جمهوری

هدهد

عباسی: 55804780

منطقه 12 .

15خرداد، بازار آهنگران

خیاطی-مزون-خرج کاری

: زیگزال دوزی

ستایش

ثابت: 66963464

منطقه 11 .

ولیعصر، چ جمهوری

بهروز

انکساری: 88786385

منطقه 6 .

ولیعصر - بالاتراز پارک ساعی

ناصر

منصوری: 55573084

منطقه 12 .

15خرداد، روبروی م ارک، جنب پاساژ رضا، روبروی سرای خورشید

آیلار

طهمورث: 66974945

منطقه 11 .

ولیعصر - سه راه جمهوری

الیکا

گودرزی: 66405012

منطقه 6 .

ولیعصر - بالاتراز جمهوری

رز

حسین زاده: 66973198

منطقه 6 .

ولیعصر - بین جمهوری و امیراکرم

محمد

ملکی: 66964617

منطقه 11 .

سه راه جمهوری

نیک خواه

نیک خواه: 33940079

منطقه 12 .

خ خیام-خ صوراسرافیل

عروس سن سون

خانم نوروزی: 33913872

منطقه 12 .

خ فردوسی

پرنس

عابد: 55819271

منطقه 12 .

مولوی-خ مادر

آنتیک

اسدی: 33955169

منطقه 12 .

جمهوری - روبروی پلاسکو

محمد

صادقی: 55416620

منطقه 11 .

چهارراه لشگر-خ کمالی