خیمه-چادردوزی

فروشگاه ظفر

پورقلی: 33749733

منطقه 20 .

شهرری، خ فدائیان اسلام، بین آزادگان و بلوار غیبی

خیمه-چادردوزی

: چادر دوزی ، خیمه

ظفر

پورقلی : 55915632

منطقه 20 .

شهر ری م فرمانداری جنب بانک رفاه