ظروف کرایه

موسسه ظروف کرایه و خدمات مجالس آزموده

افشار: 33146749-33142433

منطقه 15 .

افسریه، 15 متری اول، کوچه 28، بطرف اتوبان

ظروف کرایه

: ظروف کرایه و خدمات مجالس

ظروف کرایه وحدانی (کیانشهر)

وحدانی: 33891362

منطقه 15 .

بزرگراه بعثت، کیانشهر، انتهای خ احدی، روبروی دبستان بنی هاشم

ظروف کرایه

: اجاره صندلی، میز، ظروف، سیستم صوتی، سیستم نور، خدمات سرمایشی و گرمایشی، خدمات مجالس و تشریفات

حجله خاوران

افشار: 33439742

منطقه 15 .

خ خاوران -ایستگاه امیرسلیمانی -روبروی آموزش و پرورش

ظروف کرایه

: اجاره دهنده حجله

ظروف کرایه چیت ساز

چیت ساز: 33438441

منطقه 15 .

م خراسان-خ خاوران-ایستگاه امیر سلیمانی

ظروف کرایه

: کرایه میز و صنذلی-اکو-کولر-چادر-داربست