کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: انواع موتورآلات صنعتی و کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: انواع موتورآلات کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: لوازم یدکی موتور های پرکینز، لیفتراک، رومانی، تراکتورهای مسی فرگوسن داروانا

حمید

عبادی نیا:

منطقه 12 .

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: موتورآلات کشاورزی و صنعتی

کوهپایه

صالحی راد:

منطقه 12 .

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: عرضه لوازم کشاورزی -باغبانی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: خدمات کشاورزی- سموم شیمیایی و دفع آفات- فروش و واردات بذر کشاورزی