نخ و کاموا

-

حسن پور: 55604317
منطقه 12 . خیام شمالی، بازارعباس آباد، بازاردروازه نو

نخ و کاموا

: نخ جوراب

خشایار

خشایار: 55607108
منطقه 12 . چ مولوی - بازار حضرتی

نخ و کاموا

: نخ و طناب

فروشگاه لافند

امامقلی: 55632792
منطقه 12 . بازارآهنگران-بازارچهل تن- سرای مستوفی-

نخ و کاموا

: نخ پلاستیکی

عمو حسن بابائی

بابائی: 33943646
منطقه 12 . لاله زار جنوبی

نخ و کاموا

: خرج کار - دوک ترویرا رنگی - کش های سوزنی

فروشگاه پرستو

مازندرانی: 22607241
منطقه 3 . دولت نرسیده به سه راه نشاط، جنب مسجدامام حسین

نخ و کاموا

: بورس انواع کامواو..

قاسمی

قاسمی: 33926273
منطقه 12 . جمهوری-بین م بهارستان و چ مخبرالدوله-

حبیبی

حبیبی : 55632684
منطقه 12 . بازار، پاچنار

نخ و کاموا

: نخ وکاموا

باروتیان

باروتیان: 55897349
منطقه 12 . خیام بازار پاچنار

نخ و کاموا

: مرکز پخش نخ ، زیپ چسب دکمه منگنه کش ونوار و قیطان

بنی هاشمی

بنی هاشمی: 55631154
منطقه 12 . 15خرداد - روبروی پامنار - اول پله های شیرازی

مددی

مددی: 55814577
منطقه 12 . بازار بزرگ بازار عباس آباد

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع انواع نساجی والیاف مصنوعی

نجف زاده

نجف زاده: 55616460
منطقه 12 . خیام بازار عباس آباد

نخ و کاموا

: نخ وکاموا

مجرد

مجرد: 55153623
منطقه 12 . خیام بازار پاچنار روبروی پاساژ شیخ عبدالحسین

نخ و کاموا

: نخ وکاموا

اسدی

اسدی: 55893998
منطقه 12 . مولوی انتهای بازار مسگرها گذر لوطی صالح

نخ و کاموا

: نخ فروشی

آقازاده

آقازاده: 55639703
منطقه 12 . مولوی م محمدیه ضلع جنوب غربی

نخ و کاموا

: نخ فروشی

احمدی

احمدی: 55621277
منطقه 12 . چهار سوق کوچک - نرسیده به چهار سوق بزرگ - سمت راست

نخ و کاموا

: نخ و کاموا

رسولی

رسولی: 55571524
منطقه 12 . گذر لوطی صالح - اول بازار مسگرها - روبروی نانوایی بربری

اسدیان

اسدیان: 55607178
منطقه 12 . مولوی انتهای بازار مسگرها گذرلوطی صالح

نخ و کاموا

: نخ فروشی

غلامی

غلامی: 55160210
منطقه 12 . سبزه میدان بازار بزرگ

نخ و کاموا

: کاموا فروشی

صبور

صبور: 55630790
منطقه 12 . بازار - چهارسوق کوچک

نخ و کاموا

: کاموا

ذبیح

محمدشاهی: 55618269
منطقه 12 . مشیر خلوت - اول بازار طوس