نخ و کاموا

خشایار

خشایار: 55607108

منطقه 12 .

چ مولوی - بازار حضرتی

نخ و کاموا

: نخ و طناب

فروشگاه لافند

امامقلی: 55632792

منطقه 12 .

بازارآهنگران-بازارچهل تن- سرای مستوفی-

نخ و کاموا

: نخ پلاستیکی

عمو حسن بابائی

بابائی: 33943646

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی

نخ و کاموا

: خرج کار - دوک ترویرا رنگی - کش های سوزنی

فروشگاه پرستو

مازندرانی: 22607241

منطقه 3 .

دولت نرسیده به سه راه نشاط، جنب مسجدامام حسین

نخ و کاموا

: بورس انواع کامواو..

قاسمی

قاسمی: 33926273

منطقه 12 .

جمهوری-بین م بهارستان و چ مخبرالدوله-

حبیبی

حبیبی : 55632684

منطقه 12 .

بازار، پاچنار

نخ و کاموا

: نخ وکاموا

باروتیان

باروتیان: 55897349

منطقه 12 .

خیام بازار پاچنار

نخ و کاموا

: مرکز پخش نخ ، زیپ چسب دکمه منگنه کش ونوار و قیطان

بنی هاشمی

بنی هاشمی: 55631154

منطقه 12 .

15خرداد - روبروی پامنار - اول پله های شیرازی

مددی

مددی: 55814577

منطقه 12 .

بازار بزرگ بازار عباس آباد

نخ و کاموا

: تهیه وتوزیع انواع نساجی والیاف مصنوعی

نجف زاده

نجف زاده: 55616460

منطقه 12 .

خیام بازار عباس آباد

نخ و کاموا

: نخ وکاموا

مجرد

مجرد: 55153623

منطقه 12 .

خیام بازار پاچنار روبروی پاساژ شیخ عبدالحسین

نخ و کاموا

: نخ وکاموا

اسدی

اسدی: 55893998

منطقه 12 .

مولوی انتهای بازار مسگرها گذر لوطی صالح

نخ و کاموا

: نخ فروشی

آقازاده

آقازاده: 55639703

منطقه 12 .

مولوی م محمدیه ضلع جنوب غربی

نخ و کاموا

: نخ فروشی

احمدی

احمدی: 55621277

منطقه 12 .

چهار سوق کوچک - نرسیده به چهار سوق بزرگ - سمت راست

نخ و کاموا

: نخ و کاموا

رسولی

رسولی: 55571524

منطقه 12 .

گذر لوطی صالح - اول بازار مسگرها - روبروی نانوایی بربری

اسدیان

اسدیان: 55607178

منطقه 12 .

مولوی انتهای بازار مسگرها گذرلوطی صالح

نخ و کاموا

: نخ فروشی

غلامی

غلامی: 55160210

منطقه 12 .

سبزه میدان بازار بزرگ

نخ و کاموا

: کاموا فروشی

صبور

صبور: 55630790

منطقه 12 .

بازار - چهارسوق کوچک

نخ و کاموا

: کاموا

ذبیح

محمدشاهی: 55618269

منطقه 12 .

مشیر خلوت - اول بازار طوس

آذرمی

آذرمی: 55629616

منطقه 12 .

بازار سبزه میدان بازار بزرگ

نخ و کاموا

: کاموا فروشی