نخ و کاموا

آذرمی

آذرمی: 55629616
منطقه 12 . بازار سبزه میدان بازار بزرگ

نخ و کاموا

: کاموا فروشی

اعتمادیه

کاظمی: 33968127
منطقه 12 . 15خرداد

نخ و کاموا

: تولیدی نخ

ترویدا

دولت زاده: 55800298
منطقه 12 . بازار مسگرها - بازار گونی فروشها

برنجیان

برنجیان: 55606678
منطقه 12 . مولوی - انتهای بازار مسگرها - گذر لوطی صالح

نخ و کاموا

: نخ فروشی

1001

عظیمی فر: 55614544
منطقه 12 . بازار بزرگ - چهار سوق کوچک

کاموا عزیزیان

عزیزیان: 66411204
منطقه 12 . م حسن آباد ابتدای وحدت اسلامی

نخ و کاموا

: بورس انواع کاموا

بستان

بوستان جی: 33908157
منطقه 12 . مصطفی خمینی بالاتراز چ سیروس

نخ و کاموا

: بورس انواع شیلنگ ، نخ ، طناب ونایلون

ایران نو بافت

خاکپور: 55803196
منطقه 12 . م مولوی - خ خیام شمالی

نخ و کاموا

: نخ فروشی

سعید

رشیدی: 55634797
منطقه 12 . بازار زید- چهارسوق کوچک

نخ و کاموا

: پوشاک

تهران نخ

میرعلی: 55815139
منطقه 12 . خیام شمالی - بازار پاچنار

کوک ایران

شیری: 55605072
منطقه 12 . بازار - چهارسوق بزرگ - انتهای بازار مسگرها - گذر لوطی صالح

سدات

گتمیری جعفری: 55895332
منطقه 12 . بازارجامع-نرسیده به مشیرخلوت

نخ و کاموا

: انواع کاموا

زواره ای

زواره ای: 55636739
منطقه 13 . بازاربزرگ-

نخ و کاموا

: نخ وکاموا

سمساریلر

سمساریلر: 55621979
منطقه 12 . بازاربزرگ-چهارسوق کوچک-سرای حاج سیدمحسن

گلچین

قاسمی شکیب: 55617620
منطقه 12 . بازاربزرگ-چهارسوق کوچک

نخ و کاموا

: نخ های استرج

صادق

عزیزیان: 66961794
منطقه 12 . م حسن آباد - خ وحدت اسلامی

نخ و کاموا

: کاموا فروشی

موحدی

موحدی: 55801374
منطقه 12 . 15خرداد-بازاربین الحرمین

نخ و کاموا

: نخ خیاطی

قدیری

قدیری: 55819847
منطقه 12 . مصطفی خمینی - بازار نجارها - مقابل امام حسن

نخ و کاموا

: نخ پنبه ای

رفیعی

رفیعی: 55600547
منطقه 12 . خ خیام-بازارپاچنار

نخ و کاموا

: فروش کلیه نخ

ابراهیم نژاد

ابراهیم نژآد: 55639878
منطقه 12 . خ خیام-بازارپاچنار-روبروی تیمچه ابوتراب

نخ و کاموا

: انواع نخ