نخ و کاموا

اعتمادیه

کاظمی: 33968127

منطقه 12 .

15خرداد

نخ و کاموا

: تولیدی نخ

ترویدا

دولت زاده: 55800298

منطقه 12 .

بازار مسگرها - بازار گونی فروشها

برنجیان

برنجیان: 55606678

منطقه 12 .

مولوی - انتهای بازار مسگرها - گذر لوطی صالح

نخ و کاموا

: نخ فروشی

1001

عظیمی فر: 55614544

منطقه 12 .

بازار بزرگ - چهار سوق کوچک

کاموا عزیزیان

عزیزیان: 66411204

منطقه 12 .

م حسن آباد ابتدای وحدت اسلامی

نخ و کاموا

: بورس انواع کاموا

بستان

بوستان جی: 33908157

منطقه 12 .

مصطفی خمینی بالاتراز چ سیروس

نخ و کاموا

: بورس انواع شیلنگ ، نخ ، طناب ونایلون

ایران نو بافت

خاکپور: 55803196

منطقه 12 .

م مولوی - خ خیام شمالی

نخ و کاموا

: نخ فروشی

سعید

رشیدی: 55634797

منطقه 12 .

بازار زید- چهارسوق کوچک

نخ و کاموا

: پوشاک

تهران نخ

میرعلی: 55815139

منطقه 12 .

خیام شمالی - بازار پاچنار

کوک ایران

شیری: 55605072

منطقه 12 .

بازار - چهارسوق بزرگ - انتهای بازار مسگرها - گذر لوطی صالح

سدات

گتمیری جعفری: 55895332

منطقه 12 .

بازارجامع-نرسیده به مشیرخلوت

نخ و کاموا

: انواع کاموا

زواره ای

زواره ای: 55636739

منطقه 13 .

بازاربزرگ-

نخ و کاموا

: نخ وکاموا

سمساریلر

سمساریلر: 55621979

منطقه 12 .

بازاربزرگ-چهارسوق کوچک-سرای حاج سیدمحسن

گلچین

قاسمی شکیب: 55617620

منطقه 12 .

بازاربزرگ-چهارسوق کوچک

نخ و کاموا

: نخ های استرج

صادق

عزیزیان: 66961794

منطقه 12 .

م حسن آباد - خ وحدت اسلامی

نخ و کاموا

: کاموا فروشی

موحدی

موحدی: 55801374

منطقه 12 .

15خرداد-بازاربین الحرمین

نخ و کاموا

: نخ خیاطی

قدیری

قدیری: 55819847

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - بازار نجارها - مقابل امام حسن

نخ و کاموا

: نخ پنبه ای

رفیعی

رفیعی: 55600547

منطقه 12 .

خ خیام-بازارپاچنار

نخ و کاموا

: فروش کلیه نخ

ابراهیم نژاد

ابراهیم نژآد: 55639878

منطقه 12 .

خ خیام-بازارپاچنار-روبروی تیمچه ابوتراب

نخ و کاموا

: انواع نخ

منصوری - کرمی

منصوری - کرمی: 55616110

منطقه 12 .

بازار - روبروی سرای عوت وحیدی

نخ و کاموا

: نخهای بافت - بند