ریخته گری

شرکت ریخته گری لرستان

لونی: 44950588

منطقه 5 .

صادقیه - آیت اله کاشانی - شاهین جنوبی - پل حکیم

ریخته گری

: تولید میلنگ خودرو

صنایع ریخته گری آلومینیوم دامغان

-: 44003214

منطقه 5 .

بزرگراه حکیم، بین اشرفی اصفهانی وستاری

ریخته گری

: ریخته گری آلومینیوم

صنعت پیشه

-: 44666140

منطقه 5 .

شهرک اکباتان، بلوارنفیسی، نبش ک حسینی

ریخته گری

: ریخته گری فلزات

شرکت ایران کانسار

-: 44142603

منطقه 5 .

بزرگراه کاشانی، نبش بلوارشقایق، ضلع شمال غربی

ریخته گری

: ریخته گری فلزات