مديركل امور موزه ها

مدیریت: -

منطقه 12 .

امام خمینی - خ. 30 تیر - جنب موزه ملی ایران

مراکز و ادارات دولتی

: مديركل امور موزه ها
limited

شوراي اسلامي شهر دماوند

مدیریت: -

منطقه 12 .

ميدان امام خميني ، انتهاي بلوار امام ، ساختمان شهرداري ط 2

مراکز و ادارات دولتی

: شوراي اسلامي شهر دماوند
limited

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران - ابتدای اتوبان کردستان - تقاطع اتوبان شهید گمنام , ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

مراکز و ادارات دولتی

: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
limited

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران خیابان استاد نجات الهی خيابان ورشو جنب پارك پلاك 4  کد پستی : 1598666611

مراکز و ادارات دولتی

: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
limited

كتابخانه وزارت نيرو

مدیریت: -

منطقه 3 .

بزرگراه نیایش ، نرسیده به ولی عصر

مراکز و ادارات دولتی

: كتابخانه وزارت نيرو
limited

معاونت ساماندهی امور جوانان

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735945

مراکز و ادارات دولتی

: معاونت ساماندهی امور جوانان
limited

دفتر امور مشترک فدراسیونهاوباشگاه ها

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735917

مراکز و ادارات دولتی

: دفتر امور مشترک فدراسیونهاوباشگاه ها
limited

مرکز مطالعات وپژوهشهای راهبردی

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735940

مراکز و ادارات دولتی

: مرکز مطالعات وپژوهشهای راهبردی
limited

اداره کل مشارکتهای اجتماعی جوانان

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735920

مراکز و ادارات دولتی

: اداره کل مشارکتهای اجتماعی جوانان
limited

دفتر توسعه ورزش همگانی

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735924

مراکز و ادارات دولتی

: دفتر توسعه ورزش همگانی
limited

مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735932

مراکز و ادارات دولتی

: مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
limited

دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735934

مراکز و ادارات دولتی

: دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
limited

دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش حرفه ای

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735935

مراکز و ادارات دولتی

: دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش حرفه ای
limited

دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735937

مراکز و ادارات دولتی

: دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان
limited

اداره کل طرح های ملی جوانان

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735938

مراکز و ادارات دولتی

: اداره کل طرح های ملی جوانان
limited

معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735939

مراکز و ادارات دولتی

: معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
limited

دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735942

مراکز و ادارات دولتی

: دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری
limited

معاونت امور بانوان و توسعه ورزش همگانی

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران بزرگراه نیایش ، خیابان سئول، وزارت ورزش و جوانان (ساختمان شماره یک)کدپستی1995614118-آدرس2تهران خیابان آفریقا . خیابان سایه . شماره 4(ساختمان شماره دو) کدپستی 1967735946

مراکز و ادارات دولتی

: معاونت امور بانوان و توسعه ورزش همگانی
limited

اداره کل دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي

مدیریت: -

منطقه 5 .

بلوار شهيد باهنر ، جنب پل و پارک 15 خرداد ، حوزه خدمات شهري شهرداري ورامين ، ط2

مراکز و ادارات دولتی

: اداره کل دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي
limited

وزارت نيرو GIS

مدیریت: -

منطقه 17 .

تهران، خزانه بخارائی ، فلکه دوم، انتهاي خیابان سلامتبخش، صندوق پستی: 1618-11365

مراکز و ادارات دولتی

: وزارت نيرو GIS
limited