نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1006

-: 76314758

منطقه 14 .

دوراهي گيلاوند - بلوار شهيد بهشتي- نبش زنبق 2 - پلاك 116

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1021

-: 88808087

منطقه 11 .

خيابان انقلاب - نبش خيابان نجات الهي - پلاک 729

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1022

-: 65557000

منطقه 21 .

بلواراصلي - فاز3 - جنب پمپ بنزين

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1023

-: 56436900

منطقه 20 .

داوديه - بلوارامام خميني-روبرو خيابان دادگستري

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1027

-: 55218590

منطقه 20 .

شهرري - جاده قديم قم -بعدازباقرشهر- نرسيده به درب شرقي بهشت زهرا (س)

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1028

-: 44073322

منطقه 5 .

خيابان آيت اله كاشاني - روبروي پمپ بنزين - پلاك 140و142

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1033

-: 55702169

منطقه 17 .

خ قزوين - 16 متري اميري - روبروي خيابان 20 متري شبيري - پلاک 75و77

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1034

-: 55848323

منطقه 10 .

بزرگراه شهيد نواب صفوي - خيابان زمزم - پلاك 299و293، 295

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1048

-: 66001356

منطقه 6 .

ميدان آزادي - ابتداي خيابان آزادي - جنب پمپ بنزين - خيابان لعل آخر - پلاك 152

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1050

-: 88796766

منطقه 6 .

خ وليعصر(عج) - نرسيده به ميدان ونك - نبش خيابان دوازدهم گاندي- پ2413

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1054

-: 55370440

منطقه 12 .

ميدان راه اهن خيا بان شوش نرسيده به انتهاي خيا بان وحدت اسلامي پلاک 1127الي1133

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1056

-: 66081870

منطقه 9 .

خ آزادي- بلوار استاد معين، مابين طوس و دامپزشکي، جنب مسجد فاطمه زهرا- پلاک 23 و 21

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1057

-: 88714011

منطقه 6 .

خ سيد جمال اسدآبادي- خ 18- پلاک 23

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1063

-: 46852225

منطقه 20 .

روبروي پارك آزادگان - جنب پمپ بنزين

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1064

-: 66922119

منطقه 11 .

خيابان كارگرجنوبي - بعد ازتقاطع خيابان جمهوري - نبش كوچه آيرم - پلاك 195و193

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1065

-: 88706890

منطقه 6 .

خيابان وليعصر(عج) - ضلع جنوبي پارك ساعي - پلاک 1093

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1066

-: 66700405

منطقه 11 .

خيابان امام خميني (ره)-خيابان شهيدميردامادي - پلاك9و11

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1068

-: 77504400

منطقه 6 .

خيابان انقلاب - بين چهارراه گرگان وپل چوبي

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1072

-: 55417766

منطقه 11 .

خيابان كارگر جنوبي - خيابان كمالي - پلاك 194

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1074

-: 77416670

منطقه 8 .

خ دماوند - روبروي بيمه آسيا - نبش خ هاتف - پ 368

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو