نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1078

-: 77930386

منطقه 8 .

30متري نارمك - ايستگاه داروخانه پلاك 133

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1083

-: 33582344

منطقه 14 .

كيلومتر17جاده خاوران-روبروي پمپ بنزين صحرا-نبش خيابان برلن

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1083

-: 55334427

منطقه 19 .

بزرگراه بعثت - روبروي پارك خزانه - بعد از آتش نشاني - پ 138 و 136 ، 134

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1087

-: 65523737

حومه تهران .

شهرك انديشه - خيابان اصلي انديشه به مارليك - روبروي فاز 3 انديشه

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1094

-: 66304941

منطقه 17 .

چهارراه يافت آباد - بلوار معلم - ميدان معلم

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1097

-: 77502366

منطقه 7 .

خيابان شريعتي - نبش خيابان شهيد طاهريان (آمل) - نرسيده به ميدان طالقاني - پلاك 137و 135

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1098

-: 66593020

منطقه 6 .

خيابان آزادي - بين توحيد و رودكي - پلاك 285

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1099

-: 44199192

منطقه 17 .

جاده مخصوص كرج - بعد از چهارراه ايران خودرو - خيابان ايندامين - جنب شركت ترخينه - پلاك 3

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1102

-: 22517083

منطقه 8 .

بزرگراه رسالت - خيابان شهيد عراقي شمالي - كوچه شهيد عابدي - پ 5

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1104

-: 65999203

حومه تهران .

جاده شهريار/ملارد - نبش ميدان جعفريه

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1107

-: 22885700

منطقه 7 .

خيابان دكتر شريعتي - بالاتر از پل سيد خندان - نبش كوچه شهيد خيرمندي - پلاك 817

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1022

-: 3437491

حومه تهران .

جنب كلانتري - روبروي شركت طه چوب و بي بي سكينه

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1125

-: 65237366

حومه تهران .

جاده تهران شهريار (باغستان شهريار) - بعد از کلانتري باغستان - روبروي بستني بني علي

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1034

-: 56439700

منطقه 12 .

بعد از ميدان امام خميني، سمت راست

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1137

-: 55382422

منطقه 11 .

چهارراه لشكر - ابتداي خيابان منيريه - پلاك 288 و 290

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1140

-: 66613211

منطقه 15 .

ميدان فتح - بلوار سعيدي - نرسيده به سه راه شمشيري - سمت راست

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1047

-: 77456177

منطقه 4 .

خ فرجام شرقي - بين چهارراه ولي عصر (عج) - و سراج - پلاك 271-273

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1157

-: 65446110

حومه تهران .

جاده كهنز - بعد از چهارراه شاهد شهر - سمت راست - جنب آهن فروشان

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1158

-: 76400466

منطقه 17 .

خيابان 45متري - نرسيده به اداره تأمين اجتماعي - پلاك600

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو

سایپا کد نمایندگی 1160

-: 22376003

منطقه 2 .

خيابان شهيد فرحزادي، بعد از يادگار امام، پلاك 73

نمایندگی های مرکزی خودرو

: نمایندگی های مرکزی خودرو