فرآورده های دریایی

فرآورده های دریایی

: میگو، ماهی، خاویار ایران، بلوگا، سالمون تازه، ازون برون (خاویار، ماهی سالمون، سالمون نروژی، میگو، تیلاپیا، خاویار بلوگا، شیلات ایران، شیلات، ماهی، میگو دریایی، بوقلمون، بلدرچین، بلوگا)...

فروشگاه سعادتی

سعادتی: 33568295

منطقه 12 .

بهارستان، خ مصطفی خمینی

فرآورده های شیلاتی شماره 3

کلامی: 66367741

منطقه 12 .

خ امام خمینی، مابین خوش و قصرالدشت

فرآورده های دریایی

: عرضه انواع ماهی و میگو جنوب (تازه ، منجمد)