فرآورده های دریایی

فروشگاه صید روز

میر آقاسی: 26540049

حومه تهران .

لواسان ، بلوار امام ، بعد از میدان گلندوک ، به سمت تهران

فرآورده های دریایی

: ماهی فروشی

مرکز پخش مرغ و گوشت کوثر

گروسی: 56359596

حومه تهران .

اسلامشهر، بعد از اداره برق، میوه و تره بار اسلامشهر،

فرآورده های دریایی

: پخش مرغ و گوشت، نمایندگی کشتارگاه زربال طیور تهران