فرآورده های دریایی

مرکز پخش مرغ و گوشت کوثر

گروسی: 56359596

حومه تهران .

اسلامشهر، بعد از اداره برق، میوه و تره بار اسلامشهر،

فرآورده های دریایی

: پخش مرغ و گوشت، نمایندگی کشتارگاه زربال طیور تهران

رنگین کمان

میرآقاسی: 26540049

حومه تهران .

لواسان - بلوار امام - م گلندوک