دندانپزشکی - دندانسازی

مطب

مولوی: 88719336

منطقه 6 .

میرزای شیرازی بین مطهری و بهشتی

مطب

مهرنوش: 88722563

منطقه 6 .

میرزای شیرازی بین مطهری و بهشتی

مطب

غفوریان : 88720569

منطقه 6 .

بهشتی ابتدای قائم مقام واحد 31

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

مطب

الهام سادات افراز و سید حجت طاهری و سید مصطفی فاطمی : 88716996

منطقه 6 .

خ بهشتی

مطب

یزدانی پور: 88726596

منطقه 6 .

خ بهشتی نبش میرزای شیرازی

مطب

زهتابی : 88541185

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری و 8

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

مطب دندانپزشکی

موسوی میبدی: 09121026580

منطقه 6 .

خ بهشتی روبرو خ پاکستان واحد 6

مطب

کوثری: 88731095

منطقه 6 .

خ بهشتی ابتدای خ سر افراز

مطب

مهاجر: 88737203

منطقه 6 .

خ بهشتی ابتدای سر افراز

مطب

حشمتی: 88750816

منطقه 6 .

خ بهشتی ابتدای سر افراز (دریای نور )

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

علی شریفی و ندا کریمی : 88731575

منطقه 6 .

بهشتی ابتدای سر افراز

مطب

بقایی: 88899789

منطقه 6 .

مطهری ابتدای میرزای شیرازی

مطب

رونده: 88715536

منطقه 6 .

ولیعصر پایین تراز پارک ساعی واحد 12

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی کودکان

مطب

حسن و شادی و آیدا صمدی: 88718607

منطقه 6 .

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی واحد 3

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی و جراحی فک

نسیم افق

رحمان شاهی: 88661206-88887045

منطقه 6 .

ولیعصر-بالاتر از پارک ساعی

دندانپزشکی - دندانسازی

: مرکر دندانپزشکی

دندانپزشکی پردیس

صبوری: 76290069

حومه تهران .

پردیس فاز 4 خ فردوس

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

مهاجرین: 76274600

حومه تهران .

پردیس فاز 1 م عدالت خ نیایش

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دکتر سید وحید دهناد

دهنا: 76282570

حومه تهران .

پردیس فاز 4 خ فردوس نبش خ عرش ساختمان پزشکان طب الزهرا

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح -دندانپزشک

-

غلام زاده خوئی: 76227401

حومه تهران .

بومهن بلوار امام ساختمان پزشک سبز

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

متقی: 76228090

حومه تهران .

بومهن ساختمان پزشکان مرکزی (خسرو تاش )واحد 3 1

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح -دندانپزشک -عصب کشی -پروتز ترمیمی