دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکترخدری

خدری: 88516286

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

دندانپزشکی

شکوهی نزاد : 88506667

منطقه 6 .

خ بخارست واحد 14

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراحی و درمان ریشه دندان و دندانپزشکی

دندان پزشکی

کاتوزیان: 88733282

منطقه 6 .

خ بخارست نبش ک 6 واحد 6

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

امیر مالک : 88722428

منطقه 6 .

خ بخارست بن بست نیلوفر واحد 4

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دندانپزشکی

شکوهی : 88738920

منطقه 6 .

خ بخارست نبش خ 16

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دندان پزشکی

ناصح : 88531809

منطقه 6 .

خ بخارست نبش ک 18 واحد 9

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندان پزشک

دندانپزشکی

میرعمادی: 88732929

منطقه 6 .

بلوار بیهقی نبش خ 8

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص جراحی لثه

مطب

معصومی : 88102489

منطقه 6 .

وزرا -

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

رمضانی : 88718935

منطقه 6 .

خ وزرا

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندان پزشکی اطفال ارتودنسی پیشگیری

دندانپزشکی

محمدی : 88710680

منطقه 6 .

خ وزرا ساختمان ستاره نبش ک 1

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی زیبایی و ارتودنسی

مطب

تباری: 88880944

منطقه 6 .

خ وزرا ابتدای ک 32 ساختمان یاس و 601

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

بهروز مهر: 88731542

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

زمانی : 88502337

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

شفقت: 88754966

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری

مطب

علیزادگان : 88172040

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک دندانساز

مطب

نوری: 76229988

حومه تهران .

بومهن بلوار امام خ حاج منصور

مطب دکتر سهیلا رئیسی قاسم (نظام پزشکی 77561)

رئیسی قاسم: 76275533

حومه تهران .

پردیس - م عدالت - ابتدای بلوار فروردین شمالی - مجتمع انقلاب - بلوک1-واحد1

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک زیبایی و عضو آکادمی انجمن زیبایی آمریکا

مطب

همایون و علی حیدری : 88823400

منطقه 6 .

میرزا ی شیرازی خ شاهین

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص داخلی و دندانپزشکی

مطب

نایب هاشمی: 88716281

منطقه 6 .

ولیعصر بالاتر از بهشتی نبش ک نادر

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک و دندانساز

مطب

علوی نسب : 88744610

منطقه 6 .

بهشتی واحد 502

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک