دندانپزشکی - دندانسازی

مطب

بهروز مهر: 88731542

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

زمانی : 88502337

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

شفقت: 88754966

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری

مطب

علیزادگان : 88172040

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک دندانساز

مطب

نوری: 76229988

حومه تهران .

بومهن بلوار امام خ حاج منصور

مطب دکتر سهیلا رئیسی قاسم (نظام پزشکی 77561)

رئیسی قاسم: 76275533

حومه تهران .

پردیس - م عدالت - ابتدای بلوار فروردین شمالی - مجتمع انقلاب - بلوک1-واحد1

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشک زیبایی و عضو آکادمی انجمن زیبایی آمریکا

مطب

همایون و علی حیدری : 88823400

منطقه 6 .

میرزا ی شیرازی خ شاهین

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص داخلی و دندانپزشکی

مطب

نایب هاشمی: 88716281

منطقه 6 .

ولیعصر بالاتر از بهشتی نبش ک نادر

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک و دندانساز

مطب

علوی نسب : 88744610

منطقه 6 .

بهشتی واحد 502

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

دندان پزشکی

گلشنی : 88764875

منطقه 6 .

خ بهشتی نرسیده به سهروردی

دندانپزشکی - دندانسازی

: خدمات دندانپزشکی

مطب

مولوی: 88719336

منطقه 6 .

میرزای شیرازی بین مطهری و بهشتی

مطب

مهرنوش: 88722563

منطقه 6 .

میرزای شیرازی بین مطهری و بهشتی

مطب

غفوریان : 88720569

منطقه 6 .

بهشتی ابتدای قائم مقام واحد 31

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

مطب

الهام سادات افراز و سید حجت طاهری و سید مصطفی فاطمی : 88716996

منطقه 6 .

خ بهشتی

مطب

یزدانی پور: 88726596

منطقه 6 .

خ بهشتی نبش میرزای شیرازی

مطب

زهتابی : 88541185

منطقه 6 .

قائم مقام بالاتر از مطهری و 8

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

مطب دندانپزشکی

موسوی میبدی: 09121026580

منطقه 6 .

خ بهشتی روبرو خ پاکستان واحد 6

مطب

کوثری: 88731095

منطقه 6 .

خ بهشتی ابتدای خ سر افراز

مطب

مهاجر: 88737203

منطقه 6 .

خ بهشتی ابتدای سر افراز

مطب

حشمتی: 88750816

منطقه 6 .

خ بهشتی ابتدای سر افراز (دریای نور )

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک