دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر رضوی

رضوی : 76514641

حومه تهران .

رودهن ، روبروی بانک کشاورزی

مطب دکتر اخوان نیاکی

اخوان نیاکی : 88715176

منطقه 7 .

عباس آباد ، واحد 7

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی و ارتودنسی

مطب دکتر غریب نزاد

غریب نزاد: 88300115

منطقه 6 .

خ مطهری ، بین مفتح و امیر اتابک

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر پاک

پاک: 88735955

منطقه 7 .

بهشتی - نبش خ سرافراز - ساختمان پزشکان تهران

مطب دکتر انصاری

انصاری: 88432355

منطقه 7 .

خ سهروردی جنوبی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانزشک

مطب دکتر لاجوردی

لاجوردی: 88825794

منطقه 6 .

خ مطهری ، نرسیده به مفتح ف واحد 6

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر عدیلی

عدیلی: 88744433

منطقه 7 .

آپادانا

دندانپزشکی - دندانسازی

: ارتودنسی و ایمپلنت

مطب دکتر حیاتی

حیاتی: 88846600

منطقه 6 .

خ مطهری ، نبش سنایی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشکی از ژاپن

دندانپزشکی

غلامعلی زاده: 77503445

منطقه 7 .

خ انقلاب ، بین گرگان و نظام آباد

دندانپزشکی - دندانسازی

: خدمات دندانپزشکی و دندان سازی

مطب دکتر جوادی

جوادی: 88833162

منطقه 7 .

خ قائم مقام ، نرسیده به مطهری

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دندانپزشکی

صالحیار: 888326254

منطقه 7 .

ضلع شمالی م هفت تیر ، جنب مجتمع نگین آبی

دندانپزشکی - دندانسازی

: خدمات دندانپزشکی

مطب دکتر مهرورزفر

مهرورزفر: 88759644

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

مطب دکتر توسلی

توسلی: 88741909

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

مطب دکتر سادات

سادات: 88520546

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - نبش مطهری

مطب دکتر سامعی

سامعی: 88425181

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - نبش مطهری

مطب دکتر حجتی

ناصر حجتی: 88427008

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

مطب دکتر فاطمی

فاطمی: 88765710

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطی دندانپزشکی شیرانی

شیرانی: 88500476

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر پورحمید

پورحمید: 88500625

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکتر شجاعی

شجاعی: 88523410

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک