دندانپزشکی - دندانسازی

دکتر جمشیدی

جمشیدی: 88512514

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - نرسیده به م پالیزی - روبروی مسجد حجت ابن الحسن - ساختمان پزشکان - بن بست جهانگیری

لابراتور تخصصی شهریاری

شهریاری: 88715233

منطقه 7 .

عباس آباد خ خالد اسلامبولی نبش خ سیزدهم

دندانپزشکی - دندانسازی

: ساخت انواع پروتزهای دندانی

دکتر شهمیرزادی

وطنی شهمیرزادی: 66420425

منطقه 6 .

فاطمی ، فاطمی غربی مقابل مهندسی ارتش

دندانپزشکی - دندانسازی

: مطب دکتر دندانپزشک

دلتا دنت

قربانی: 66597082

منطقه 11 .

خ آزادی، نبش اسکندری شمالی

دندانپزشکی - دندانسازی

: واردات تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی

مطب دندانپزشکی

بزرگ: 88882388

منطقه 6 .

خ ولیعصر - بالاتراز پارک ساعی - ساختمان یاس

نصف جهان

بلورچی زاده: 66580892

منطقه 6 .

آزادی، بازار بزرگ کاوه

دندانپزشکی - دندانسازی

: واردکننده وسایل دندانپزشکی ودندانسازی

ابزار

ظفری: 66906880

منطقه 6 .

آزادی، ابتدای اسکندری، ساختمان 153 ، بازار بزرگ آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تجهیزات دندانپزشک

هگمتانه

طاهر زاده: 66921195

منطقه 6 .

آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: واردات ، تهیه وتوزیع مواد ولوازم دندانپزشکی

کهندل

کهن دل: 66935462

منطقه 6 .

آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: سازنده محصولات دندانپزشکی و دندانسازی

پاسارگاد

احسانی: 66914059

منطقه 6 .

آزادی، روبروی دانشگاه دامپزشکی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتوزیع تجهیزات دندانپزشکی

شیمی طب آذر

قانعی: 66435494

منطقه 6 .

آزادی، چ اسکندری شمالی، ساختمان 241

دندانپزشکی - دندانسازی

: خدمات پزشکی و دندانپزشکی

پارسیان

مجیدی: 66914666

منطقه 6 .

آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تجهیزات دندانپزشکی

آراز

اسماعیلی-نصیرپور: 66901015

منطقه 6 .

آزادی، نبش اسکندری شمالی، بازار بزرگ آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتوزیع مواد وتجهیزات دندانپزشکی و لابراتوری

کاووش

شجاعی: 66420125

منطقه 6 .

آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی ، بازار بزرگ کاوه، راهرو دوم

دندانپزشکی - دندانسازی

: سرویس و خدمات فنی تجهیزات دندانپزشکی

دنتاب

ظهیرالدینی: 66425032

منطقه 6 .

آزادی، نبش تقاطع اسکندری

دندانپزشکی - دندانسازی

: تولید، خرید وفروش کلیه مواد وتجهیزات دندانپزشکی

بازرگانی مهدی

موسوی: 66436421

منطقه 6 .

آزادی، نبش اسکندری شمالی، بورس تجهیزات دندانپزشکی آزادی

دندانپزشکی - دندانسازی

: وارد کننده تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی

منصف طب

شجاعی: 66580900

منطقه 6 .

آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، بازار بزرگ کاوه

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی

نیادنت

سلیمی-فروزش: 66926450

منطقه 6 .

آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی ، بازار بزرگ کاوه، راهرو اول

دندانپزشکی - دندانسازی

: تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی ودندانسازی

دنا پویا

شجاعی: 66427336

منطقه 6 .

آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی

دندانپزشکی - دندانسازی

: تجهیزات دندانپزشکی

آرین

امینی: 66596623

منطقه 6 .

آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، بازار بزرگ کاوه ، راهرو اول

دندانپزشکی - دندانسازی

: تجهیزات دندانپزشکی