دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر پیمانه زندیه

زندیه : 66600072

منطقه 18 .

یافت آباد م معلم

دندانپزشکی - دندانسازی

: ایمپلنت درمان ریشه- ترمیمی وزیبایی جراحی لثه طرف قرارداد با بیمه شهرداری سایپا-بیمه SOS اردتودنسی اطفال

مجتمع پزشکی ولیعصر

روشن: 66292057

منطقه 18 .

جاده ساوه - بلوار معلم - شهرک ولیعصر - خ حیدری شمالی - نبش ک نصیری نجات

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دندانپزشکی مرکزی ولیعصر

خسروی- میلائی: 66238033

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ برادران بهرامی روبروی بانک مسکن ساختمان پزشکی مرکزی ولیعصر

دندانپزشکی - دندانسازی

: ارائه کلیه خدمات تخصصی دندانپزشکی

درمانگاه تخصصی دندانپزشکی پارس

رسولی : 66242087

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ حیدری شمالی خ بهرامی جنب بانک صادرات

ایلیا

طالبی: 66305991

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ رجایی

بازرگان

دکتر رامین فرهمند و دکتر محمدکاظمرشیدی و دکتر زهراکمالیان: 66290979

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ رجایی

مطب دکتر بابایی

بابایی: 66236813

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ رجایی

مهر

افشاری: 66300600

منطقه 18 .

یافت آباد غربی - بلوار معلم - خ رجایی