اغذیه -رستوران -سفره خانه

گلپایگان

نوری: 33165095

منطقه 14 .

پیروزی-پرستار شمالی-نرسیده به م 13 آبان

نمونه

میر نظری: 77478528

منطقه 14 .

پیروزی-چ کوکاکولا-افراسیابی-بعد از چ مهتاب-نبش ک ارغوانی

نبرد

مددی: 3368678

منطقه 14 .

پیروزی-چ کوکاکولا-خ نبرد

اعتماد

ستایش نوری: 77475146

منطقه 14 .

پیروزی-خ افراسیابی-چ مهتاب

خوش خوران

نجفی: 66066850

منطقه 9 .

خیابان آزادی - خیابان حبیب الله

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: فروش انواع کباب

عمو عباس

حسنی: 66521635

منطقه 2 .

خیابان آزادی - خیابان تیموری - بعد از حبیب الهی

اسب سفید

جعفریان: 66082903

منطقه 11 .

آزادی، نرسیده به م آزادی، نبش نور بخش

ضیافت

انوری: 66942609

منطقه 6 .

ابتدای خ آزادی، جنب مسجد سیدالشهداء

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: رستوران- انواع غذاهای ایرانی

باباعلی

کربلایی: 66439075

منطقه 11 .

آذربایجان، چ اسکندری

باباعلی

حاجی ابراهیمی: 66193019

منطقه 10 .

آذربایجان جنوبی، م رشدیه، بین باستان واسکندری

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: فروش انواع کباب

گلها

بنی عامریان: 66359487

منطقه 11 .

خ اسکندری جنوبی، بالاتراز امام خمینی

هانی

کبریت چی: 66907225

منطقه 2 .

کارگر جنوبی، نرسیده به جمهوری

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه- رستوران

پیروز

کماسی: 66921897

منطقه 6 .

کارگر، نبش خ پیروز

چلچله

جوبیان: 88960356

منطقه 6 .

کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز

تنوری

رضایی: 88022973

منطقه 6 .

کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: اغذیه - رستوران

صبا

ابراهیمی: 66506466

منطقه 2 .

آزادی، خ بهبودی

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: فروش انواع کباب

کبابی دایی

مرادی: 66904680

منطقه 11 .

آزادی، خ رودکی شمالی

طهرون

خباز: 66424540

منطقه 6 .

م انقلاب، جمالزاده شمالی، بالاتراز زندیه

کولاک

شکرزاده: 22057682

منطقه 1 .

بلوار آفریقا، بین تاج آبادی و مهیار

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: رستوران- انواع غذاهای ایرانی

پوینت

شایقی: 22221244

منطقه 3 .

بلوار میرداماد، خ نفت شمالی